Випадок із практики

Випадок аортальної недостатності при чотиристулковому аортальному клапані

Ю.А. Борхаленко, Н.В. Понич, І.В. Шклянка, О.А. Єпанчінцева, Б.М. Тодуров

Київська міська клінічна лікарня «Київський міський центр серця»

Чотиристулковий аортальний клапан – рідкісна вада серця. Її рідко діагностують, особливо в дітей, оскільки у більшості пацієнтів функція клапанів не порушена, а перебіг безсимптомний. Чотиристулковий аортальний клапан – це зазвичай ізольована вроджена аномалія, але також може поєднуватися з іншими вадами. Для цієї клапанної патології характерно прогресування аортальної недостатності. Клінічний випадок підкреслює важливу роль черезстравохідної ехокардіографії для діагностики та виявлення фактичної поширеності чотиристулкового аортального клапана.

Ключові слова: чотиристулковий аортальний клапан, аортальна недостатність, ехокардіографія.


Случай аортальной недостаточности при четырехстворчатом аортальном клапане

Ю.А. Борхаленко, Н.В. Понич, И.В. Шлянка, О.А. Епанчинцева, Б.М. Тодуров

Киевская городская клиническая больница «Киевский городской центр сердца»

Четырехстворчатый аортальный клапан – редкий порок сердца.Такую патологию редко диагностируют, особенно у детей, поскольку у большинства пациентов функция клапанов не нарушена, а течение бессимптомно. Четырехстворчатый аортальный клапан, как правило, является изолированной врожденной аномалией, но также может сочетаться с другими пороками. Для данной клапанной патологии характерно прогрессирование аортальной недостаточности. Клинический случай подчеркивает важную роль чреспищеводной эхокардио­графии для диагностики и выявления фактической распространенности четырехстворчатого аортального  клапана.

Ключевые слова: четырехстворчатый аортальный клапан, аортальная недостаточность, эхокардиография.

 

[PDF] [Література]