Проблемні статті
______________________________________________________________________________
¤ Реваскуляризація міокарда в пацієнтів  з ішемічною хворобою серця  та цукровим діабетом 
   О.Й. Жарінов, В.В. Студнікова, О.А. Єпанчінцева, Б.М. Тодуров

Детальніше...

 
Огляди
______________________________________________________________________________
¤ Ехокардіографічні технології дослідження передсердь у пацієнтів з неклапанною фібриляцією
   передсердь 

   Я.М. Логвінов, О.Й. Жарінов, О.А. Єпанчінцева, К.О. Міхалєв

Детальніше...

 
Оригінальні дослідження
______________________________________________________________________________
¤ Особливості діагностики та хірургічного лікування венозних форм природжених судинних
   мальформацій нижніх кінцівок 

   Л.М. Чернуха, А.А. Гуч, М.О. Артеменко, Г.Г. Влайков, І.В. Гомоляко, Т.Д. Задорожна, О.І. Парницька,
   А.В. Тодосьєв

Детальніше...

 
Технології діагностики та лікування
______________________________________________________________________________
¤ Перший досвід ендоваскулярного ендопротезування аортального клапана 
   Є.В. Аксьонов, В.С. Берестовенко, Ю.В. Панічкін, Р.М. Вітовський,  Б.М. Гуменюк, Б.Б. Кравчук, В.М. Бешляга,
   М.Н. Дирда, О.О. Мазур,  І.М. Кравченко, В.І. Кравченко

Детальніше...

 ____________________________________________________________________________
¤ Протезування аортального клапана малоінвазивним доступом з використанням L-подібної
   міністернотомії 

   Б.М. Тодуров, В.О. Шевченко, Г.І. Дарвіш, А.В. Марковець, І.О. Аксьонова, Н.В. Понич, А.В. Іванюк

Детальніше...

 
Випадок із практики
______________________________________________________________________________
¤ Диференціальна діагностика некомпактного лівого шлуночка та гіпертрофічної кардіоміопатії 
   Н.Ю. Осовська

Детальніше...

 ______________________________________________________________________________
¤ Випадок аортальної недостатності при чотиристулковому аортальному клапані 
   Ю.А. Борхаленко, Н.В. Понич, І.В. Шклянка, О.А. Єпанчінцева, Б.М. Тодуров

Детальніше...

 
Візуалізація серця
______________________________________________________________________________
¤ Ехокардіографічні методи оцінки систолічної функції та функціональних резервів лівого шлуночка
   в пацієнтів з тяжкою мітральною недостатністю 

   В.І. Павлюк, О.А. Мишаківський, О.Й. Жарінов

Детальніше...

 
Новини кардіології та кардіохірургії
______________________________________________________________________________
¤ Альманах-2012: природжені вади серця. Результати вибраних досліджень, які визначають
   останні досягнення клінічної кардіології

   M. Burch, N. Dedieu  
   Переклад к. мед. н. К.О. Міхалєва

Детальніше...


Форуми
______________________________________________________________________________
¤ Функціональна діагностика серцево-судинних захворювань 
   

Детальніше...