Форуми

Амбулаторне моніторування ЕКГ

Підготувала Людмила Оніщук

Наприкінці квітня 2020 р. відбувся перший науково-практичний онлайн-семінар, присвячений детальному розгляду основних аспектів ведення пацієнтів із безсимптомними аритміями. Цей захід був організований співробітниками кафедри функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ) та кафедри променевої діагностики факультету післядипломної освіти (ФПДО) Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Ключові слова: безсимптомні аритмії, безсимптомні брадіаритмії, діагностика, лікування, моніторування ЕКГ, подійне моніторування ЕКГ.


Амбулаторное мониторование ЭКГ

Подготовила Людмила Онищук

В конце апреля 2020 г. состоялся первый научно-практический онлайн-семинар, посвященный детальному рассмотрению основных аспектов ведения пациентов с бессимптомными аритмиями. Мероприятие было организовано сотрудниками кафедры функциональной диагностики Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика (г. Киев) и кафедры лучевой диагностики факультета последипломного образования (ФПДО) Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого.

Ключевые слова: бессимптомные аритмии, бессимптомные брадиаритмии, диагностика, лечение, мониторирование ЭКГ, событийное мониторирование ЭКГ.

[PDF]