Випадок із практики

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2020.2.5457

Чи зберігається місце нітратів у лікуванні серцевої недостатності?

І.В. Шклянка 1, 2, О.А. Єпанчінцева 1, 2, О.Й. Жарінов 2

1ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ
2 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Наведений клінічний випадок свідчить про доцільність використання препарату з групи нітратів тривалої дії в реваскуляризованого пацієнта з багатосудинним ураженням вінцевих артерій і посиленням ознак серцевої недостатності. Згідно з чинними міжнародними настановами, призначення нітратів потрібно розглядати як доповнення до базисної терапії серцевої недостатності у випадку декомпенсації кровообігу, а також у комбінації з гідралазином при непереносимості блокаторів ренін-ангіотензинової системи, причому не лише у випадку серцевої недостатності ішемічної етіології.

Ключові слова: серцева недостатність, медикаментозне лікування, нітрати.


Сохраняется ли место нитратов в лечении сердечной недостаточности?

И.В. Шклянка 1, 2, О.А. Епанчинцева 1, 2, О.И. Жаринов 2

1 ДУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев
2 Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев

Клинический случай иллюстрирует целесообразность использования препарата из группы нитратов длительного действия у реваскуляризованного пациента с многососудистым поражением коронарных артерий и усилением признаков сердечной недостаточности. Согласно действующим международными рекомендациям, назначение нитратов нужно рассматривать в дополнение к базисной терапии сердечной недостаточности в случае декомпенсации кровообращения, а также в комбинации с гидралазином при непереносимости блокаторов ренин-ангиотензиновой системы, причем не только в случае сердечной недостаточности ишемической этиологии.

Ключевые слова: сердечная недостаточность, медикаментозное лечение, нитраты.

[PDF] [Література]