Технології діагностики та лікування

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2020.2.3641 

Перший досвід застосування в Україні безелектродної системи кардіостимуляції

О.М. Грицай 1, Я.В. Скибчик 1, 2, Є.В. Житинський 1, В.О. Куць 2, О.Й. Жарінов 2

1ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ
2 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

У статті наведено дані щодо систем кардіостимуляції різних поколінь. Вказується, що застосування звичайних електродних кардіостимуляторів нерідко (0,1–1,5 % на рік) супроводжується ускладненнями, пов’язаними із системою електродів: перелом, дислокація електрода, тромбоз підключичної вени, перфорація правого шлуночка і, як наслідок, виникають гемоперикард, пневмоторакс, а також інфекційні ускладнення. Відзначено безпечність та ефективність безелектродної системи кардіостимуляції Medtronic Micra як у короткостроковій перспективі, так і при проспективному спостереженні в якості альтернативи традиційним кардіостимуляторам. Уперше в Україні лікування пацієнтів з використанням цієї технології розпочалося з 2019 р. на базі ДУ «Інститут серця МОЗ України», де загалом уже проведено 12 успішних оперативних втручань із застосуванням системи Medtronic Micra.

Ключові слова: Medtronic Micra, безелектродний кардіостимулятор, Micra-IDE, PAR-Micra.


Первый опыт применения в Украине безэлектродной системы кардиостимуляции

А.Н. Грицай 1, Я.В. Скибчик 1, 2, Е.В. Житинский 1, В.А. Куць 2, О.И. Жаринов 2

1 ДУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев
2 Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев

В статье приведены данные относительно систем кардиостимуляции разных поколений. Указано, что применение обычных электродных кардиостимуляторов нередко (0,1–1,5 % в год) сопровождается осложнениями, связанными с системой электродов: перелом, дислокация электрода, тромбоз подключичной вены, перфорация правого желудочка и, как следствие, возникают гемоперикард, пневмоторакс, а также инфекционные осложнения. Показана безопасность и эффективность безэлектродной системы кардиостимуляции Medtronic Micra как в короткие сроки, так и при проспективном наблюдении в качестве альтернативы традиционным кардиостимуляторам. Впервые в Украине лечение пациентов с применением данной технологии началось с 2019 г. на базе Института сердца МЗ Украины, где всего уже проведено 12 успешных оперативных вмешательств с использованием системы Medtronic Micra.

Ключевые слова: Medtronic Micra, безэлектродный кардиостимулятор, Micra-IDE, PAR-Micra.

[PDF] [Література]