Форуми

Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб

Підготувала Олександра Демецька

14 березня 2019 р. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика та Інститут серця МОЗ України провели у Києві 7-му реєстрову науково-практичну конференцію «Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб», присвячену 40-річчю кафедри функціональної діагностики. Основна мета заходу полягала в ознайомленні практичних лікарів із сучасними можливостями методів функціональної діагностики, обговоренні стану підготовки методичних та нормативних документів. Для участі в конференції зареєструвалися понад 320 лікарів із більшості областей України, зокрема завідувачі та представники профільних кафедр, експерти з функціональної діагностики.

Ключові слова: функціональна діагностика, тромбоемболія легеневої артерії, післяінфарктні аневризми лівого шлуночка, ішемічна хвороба серця, фібриляція передсердь.


Функциональная диагностика сердечно-сосудистых болезней

Подготовила Александра Демецкая

14 марта 2019 Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика и Институт сердца МЗ Украины провели в Киеве 7-ю научно-практическую конференцию «Функциональная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний», посвященную 40-летию кафедры функциональной диагностики. Основная цель мероприятия заключалась в ознакомлении практических врачей с современными возможностями методов функциональной диагностики, обсуждении состояния подготовки методических и нормативных документов. Для участия в конференции зарегистрировались более 320 врачей из большинства областей Украины, в частности заведующие и представители профильных кафедр, эксперты по функциональной диагностике.

Ключевые слова: функциональная диагностика, тромбоэмболия легочной артерии, послеинфарктные аневризмы левого желудочка, ишемическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий.

[PDF]