Випадок із практики

Досвід застосування механічної підтримки лівого шлуночка в лікуванні термінальної стадії серцевої недостатності

Б.М. Тодуров, Г.І. Ковтун, І.М. Кузьмич, М.В. Гончаренко, О.М. Дружина, А.О. Шпачук, О.М. Поступальский, С.О. Шелудько, С.М. Судакевич, О.В. Станишевський, А.Ю. Мельник

ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ

Серцева недостатність розвивається внаслідок більшості захворювань серця та є процесом, який прогресує і супроводжується високою інвалідизацією та летальністю. Майже 3/4 хворих помирають протягом п’яти років після першої госпіталізації з приводу хронічної серцевої недостатності. Основний метод лікування таких хворих – трансплантація серця. Головною альтернативою трансплантації може бути використання апаратів допоміжного кровообігу, які отримали назву штучних шлуночків серця. У статті представлено клінічний випадок застосування довгострокової механічної підтримки лівого шлуночка у хворого з тяжкою застійною серцевою недостатністю IV функціонального класу за NYHA, рефрактерною до медикаментозної терапії. Наш досвід демонструє, що імплантація системи довготривалої механічної підтримки серця пацієнтам з прогресивною застійною серцевою недостатністю може слугувати ефективним мостом до виконання трансплантації серця.

Ключові слова: механічна підтримка лівого шлуночка, серцева недостатність.


Опыт применения механической поддержки левого желудочка в лечении терминальной стадии сердечной недостаточности

Б.М. Тодуров, Г.И. Ковтун, И.Н. Кузьмич, Н.В. Гончаренко, А.Н. Дружина, А.О. Шпачук, А.Н. Поступальский, С.А. Шелудько, С.Н. Судакевич, А.В. Станишевский, А.Ю. Мельник

ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев

Сердечная недостаточность, развивающаяся вследствие большинства заболеваний сердца, является прогрессирующим процессом, сопровождающимся высокой инвалидизацией и летальностью. Почти 3/4 больных умирают в течение пяти лет после первой госпитализации по поводу хронической сердечной недостаточности. Основной метод лечения таких больных – трансплантация сердца. Главной альтернативой трансплантации может быть использование аппаратов вспомогательного кровообращения, получивших название искусственных желудочков сердца. В статье представлен клинический случай применения долговременной механической поддержки левого желудочка у больного с тяжелой застойной сердечной недостаточностью IV функционального класса по NYHA, рефрактерной к лекарственной терапии. Наш опыт демонстрирует, что имплантация системы долговременной механической поддержки сердца пациентам с прогрессирующей застойной сердечной недостаточностью может служить эффективным мостом к выполнению трансплантации сердца.

Ключевые слова: механическая поддержка левого желудочка, сердечная недостаточность.

 

[PDF] [Література]