Форуми

Профілактика і лікування серцевої недостатності: можливості терапії і нові хірургічні технології

Підготував Дмитро Молчанов 

3 грудня 2015 р. в Інституті серця МОЗ України відбулася науково-практична конференція «Кардіоміопатії і серцева недостатність», організована Українською асоціацією фахівців із серцевої недостатності і Всеукраїнською асоціацією фахівців з аритмології та електрофізіології серця. Провідні вітчизняні кардіологи і кардіохірурги обговорювали різні клінічні аспекти проблеми серцевої недостатності, сучасні можливості її лікування та профілактики.

Ключові слова: серцева недостатність, дилатаційна кардіоміопатія, лікування, профілактика.


Профилактика и лечение сердечной недостаточности: возможности терапии и новые хирургические технологии

Подготовил Дмитрий Молчанов

ГУ «Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины», Киев

3 декабря 2015 г. в Институте сердца МЗ Украины состоялась научно-практическая конференция «Кардиомиопатии и сердечная недостаточность», организованная Украинской ассоциацией специалистов по сердечной недостаточности и Всеукраинской ассоциацией специалистов по аритмологии и электрофизиологии сердца. Ведущие отечественные кардиологи и кардиохирурги обсуждали различные клинические аспекты проблемы сердечной недостаточности, современные возможности ее лечения и профилактики.

Ключевые слова: сердечная недостаточность, дилатационная кардиомиопатия, лечение, профилактика.

 

[PDF] [Література]