Олгяди

Пошкодження міокарда в умовах кардіоплегії та штучного кровообігу

М.Т. Ватутін 1, 2, Г.Г. Тарадiн 1, А.О. Тараторіна 2, Є.В. Єщенко 1, В.С. Колесніков 2

1 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
2 ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України», Донецьк

Штучний кровообіг і кардіоплегія – це техніки, що найчастіше використовуються в кардіохірургії, від них як прямо, так і опосередковано залежить рівень кардіальної летальності в післяопераційний період. Представлено огляд сучасних даних про патогенетичні механізми пошкодження міокарда в умовах кардіоплегії та штучного кровообігу, методи його діагностики та основні стратегії захисту міокарда.

Ключові слова: пошкодження міокарда, штучний кровообіг, кардіоплегія.

 


Повреждение миокарда в условиях кардиоплегии и искусственного кровообращения

Н.Т. Ватутин 1,2, Г.Г. Тарадин 1, А.А. Тараторина 2, Е.В. Ещенко 1, В.С. Колесников 2

1 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
2 ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины», Донецк

Искусственное кровообращение и кардиоплегия являются одними из наиболее часто используемых техник в кардиохирургии, от которых как напрямую, так и опосредованно зависит уровень кардиальной летальности в послеоперационный период. Представлен обзор современных данных о патогенетических механизмах повреждения миокарда в условиях кардиоплегии и искусственного кровообращения, методах его диагностики и основных стратегиях защиты миокарда.

Ключевые слова: повреждение миокарда, искусственное кровообращение, кардиоплегия.

 

[PDF] [Література]