Технології діагностики та лікування

Створення постійного кава-фільтра для профілактики тромбоемболії легеневої артерії

Я.О. Повар 1, І.О. Скиба 2, Б.М. Тодуров 3, А.В. Хохлов 3, І.В. Альтман 4, В.М. Шиванюк 2 

1 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ
2 Інститут металофізики НАН України ім. Г.В. Курдюмова, Київ
3 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ
4 ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України», Київ

Метою роботи було створити новий вітчизняний постійний кава-фільтр для підвищення функціональних можливостей конструкції та забезпечення високих клінічних показників. Представлено нову геометрію постійного кава-фільтра «Хвиля», що має високу тромбозатримувальну ефективність, не спричиняє фрагментації тромбу, унеможливлює міграцію. Кава-фільтр не травмує стінку судини, зберігає цілісність при тривалому застосуванні. Встановлення кава-фільтра – безпечне, контрольоване та самопозиціонувальне, можлива репозиція, діаметр системи доставки – 6F, конструкція мінімально змінює кровотік.

Ключові слова: тромбоемболія легеневої артерії, профілактика, кава-фільтр, біоінженерія.


Разработка постоянного кава-фильтра для профилактики тромбоэмболии легочной артерии

Я.А. Повар 1, И.А. Скиба 2, Б.М. Тодуров 3, А.В. Хохлов 3, И.В. Альтман 4В.М. Шиванюк 2 

1 Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», Киев
2 Институт металлофизики НАН Украины им. Г.В. Курдюмова, Киев
3 ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев
4 ГУ «Научно-практический центр эндоваскулярной нейрорентгенохирургии НАМН Украины», Киев

Целью работы было создание нового отечественного постоянного кава-фильтра для повышения функциональных возможностей конструкции и обеспечения высоких клинических показателей. Представлена новая геометрия постоянного кава-фильтра, имеющего высокую тромбоулавливающую эффективность, не вызывающего фрагментации тромба. Кава-фильтр не травмирует стенку сосуда, сохраняет целостность при длительном применении и не генерирует новые тромбы. Установка кава-фильтра – безопасная, контролируемая и самопозиционируемая, возможна репозиция, диаметр системы доставки – 6F, конструкция минимально изменяет кровоток.

Ключевые слова: тромбоэмболия легочной артерии, профилактика, кава-фильтр, биоинженерия. 

 

[PDF] [Література]