Форуми

Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб.
За матеріалами ІІІ науково-практичної конференції

Підготував Гліб Данін

18–19 березня у Києві відбулася ІІІ науково-практична конференція «Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб», співорганізаторами якої виступили Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України та ДУ «Інститут серця МОЗ України». Під час заходу обговорювалися питання клінічної значущості сучасних методів функціональної діагностики.

Ключові слова: серцево-судинні захворювання, брадиаритмії, фібриляція передсердь, тріпотіння передсердь, інфаркт міокарда, гіпертрофія лівого шлуночка.


Функциональная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний.
По материалам ІІІ научно-практической конференции

Подготовил Глеб Данин

18–19 марта в Киеве состоялась III научно-практическая конференция «Функциональная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний», организаторами которой выступили Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика МЗ Украины и ГУ «Институт сердца МОЗ Украины». На конференции обсуждались вопросы клинической значимости современных методов функциональной диагностики.

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, брадиаритмии, фибрилляция предсердий, трепетание предсердий, инфаркт миокарда, гипертрофия левого желудочка.

 

[PDF]