Випадок із практики

 

Випадок успішної реваскуляризації патологічно звивистої артерії у хворого
з гострим коронарним синдромом

М.Т. Ватутін 1,2, А.В. Дмитрієв 2, В.Б. Костогриз 2, О.І. Століка 2, Є.В. Єщенко 1,
Ю.П. Гриценко 3, В.А. Карапиш 2

1 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
2 ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України», Донецьк
3 Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ
 

Наявність патологічної звивистості коронарних артерій може стати нездоланною перешкодою при здійсненні інструментальної реканалізації коронарної артерії під час проведення черезшкірного коронарного втручання у хворих з гострим коронарним синдромом з підйомом сегмента ST. Інтракоронарний тромболізис у цій ситуації може бути єдиним способом реканалізації інфарктзалежної коронарної артерії. У статті представлено клінічний випадок успішної реваскуляризації патологічно звивистої артерії у хворого з гострим коронарним синдромом з підйомом сегмента ST.

Ключові слова: патологічна звивистість коронарних артерій, реваскуляризація міокарда, інтракоронарний тромболізис, гострий коронарний синдром.


Случай успешной реваскуляризации патологически извитой артерии у больного
с острым коронарным синдромом

Н.Т. Ватутин 1,2, А.В. Дмитриев 2, В.Б. Костогрыз 2, О.И. Столика 2, Е.В. Ещенко 1,
Ю.П. Гриценко 3, В.А. Карапыш 2

1 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
2 ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины», Донецк
3 Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Киев


Наличие патологической извитости коронарных артерий может стать непреодолимым препятствием при осуществлении инструментальной реканализации тромбированной коронарной артерии во время проведе ния чрескожного коронарного вмешательства у больных с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST. Интракоронарный тромболизис в данной ситуации может быть единственным способом реканализации инфарктзависимой коронарной артерии. В статье представлен клинический случай успешной реваскуляризации патологически извитой артерии у больного с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST.

Ключевые слова: патологическая извитость коронарных артерий, реваскуляризация миокарда, интракоронарный тромболизис, острый коронарный синдром.

 

[PDF] [Література]