Випадок із практики

Перший досвід застосування коронарних стентів Xience Xpedition довжиною 48 мм

С.М. Фуркало

Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України, Київ 

Необхідність використовувати довгі стенти (> 38 мм) спостерігали у низці випадків у разі дифузного ураження артерій, часто в пацієнтів із цукровим діабетом або хронічною оклюзією коронарних артерій, яким потрібна імплантація більш ніж одного стента. Наш перший досвід використання нової генерації довгих (48 мм) стентів з лікарським покриттям Xience Xpedition показує доцільність, простоту й економічні переваги цих пристроїв у сучасній клінічній практиці. З урахуванням різного діаметра артерії в проксимальній і дистальній її частині, застосування довгих стентів вимагає оптимізації позиціонування стента і післядилатації балоном-катетером відповідного розміру. При багатосудинному ураженні, повторних втручаннях після аортокоронарного шунтування і раніше проведеного стентування необхідність застосування довгих стентів з лікарським покриттям зростає.

Ключові слова: атеросклероз коронарних артерій, стент з лікарським покриттям, хронічна оклюзія коронарних артерій.

 

 

Первый опыт применения коронарных стентов Xience Xpedition длиной 48 мм

С.Н. Фуркало

Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова НАМН Украины, Киев

Необходимость использования длинных стентов (> 38 мм) наблюдали в ряде случаев при диффузном поражении артерий, часто у пациентов с сахарным диабетом или хронической окклюзией коронарных артерий, которым требуется имплантация более чем одного стента. Наш первый опыт применения стентов длиной 48 мм с лекарственным покрытием эверолимусом Xience Хpedition свидетельствует о целесообразности, простоте, а также об экономическом предпочтении применения таких устройств в современной клинической практике. С учетом различного диаметра артерии в проксимальной и дистальной ее части, применение длинных вариантов стента требует оптимизации позиционирования стента и постдилатации баллоном-катетером соответствующего размера. При многососудистом поражении, повторных вмешательствах после аортокоронарного шунтирования и ранее проведенного стентирования необходимость применения длинных стентов с лекарственным покрытием возрастает.

Ключевые слова: атеросклероз коронарных артерий, стент с лекарственным покрытием, хроническая окклюзия коронарных артерий.

 

[PDF] [Література]