Випадок із практики

Рецидив міксоми лівого передсердя при дотриманні принципів радикальності операції

Р.М. Вітовський, В.П. Захарова, В.В. Ісаєнко, О.А. Піщурін, О.В. Кривенький, І.Г. Яковенко, Є.О. Білинський, О.З. Парацій, Т.І. Дєдкова, О.В. Сатмарі, Л.С. Чернякова

ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України», Київ

У статті наведено випадок рецидиву міксоми лівого передсердя, який становить інтерес у зв’язку з незадовільним віддаленим результатом операції, незважаючи на радикальне видалення новоутворення з дотриманням усіх правил абластики. Дослідження показали, що причиною рецидиву міксоми була недостатня обробка судин, що живлять новоутворення.

Ключові слова: міксома, ліве передсердя, рецидив


 Рецидив миксомы левого предсердия при соблюдении принципов радикальности операции

Р.М. Витовский, В.П. Захарова, В.В. Исаенко, А.А. Пищурин, А.В. Кривенький, И.Г. Яковенко, Е.А. Билинский, А.З. Параций, Т.И. Дедкова, Е.В. Сатмари, Л.С. Чернякова

ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова НАМН Украины», Киев

В статье приведен случай рецидива миксомы левого предсердия, представляющий интерес в связи с неу- довлетворительным отдаленным результатом операции, несмотря на радикальное удаление новообразования с соблюдением всех правил абластики. Исследования показали, что причиной рецидива миксомы явилась недостаточная обработка сосудов, питающих новообразование.

Ключевые слова: миксома, левое предсердие, рецидив..

[PDF] [Література]