Ювілеї

До 80-річчя від дня народження Геннадія Васильовича Книшова

6 серпня виповнилося 80 років від дня народження Геннадія Васильовича  Книшова, доктора медичних  наук, професора, академіка НАМН України, члена-кореспондента НАН України, академіка РАМН,  директора ДУ  «Інститут  серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України», заслуженого діяча науки і техніки України, Героя України. Г.В. Книшов народився у м. Дебальцеве Донецької  області, закінчив  лікувальний факультет Донецького державного медичного  інституту (нині Донецький  національний  медичний   університет ім. Максима Горького).  У 1958–1962 рр. працював лікарем-хірургом Донецької обласної клінічної лікарні.  У  1962–1965 рр. був  аспірантом клініки серцевої  хірургії  Київського НДІ  туберкульозу та грудної  хірургії.  Захистив кандидатську дисертацію, присвячену хірургічному лікуванню мітрального  стенозу (1965), докторську дисертацію з проблем протезування мітрального клапана (1975). Пройшов шлях від молодшого, старшого наукового співробітника, завідувача відділу і заступника директора до  академіка і директора Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН  України, який очолює протягом вже 22 років. Г.В. Книшов проходив  навчання та стажування у провідних  клініках  світу, зокрема у Д. Кулі і М. Де Бекі. Саме їх та академіка М.М. Амосова Геннадій Васильович вважає своїми  головними вчителями не лише  в науці, медичній  практиці, а й взагалі в житті. Професору  Г.В. Книшову належить лідерство в унікальних  розробках щодо  врятування життя тяжкохворих пацієнтів. В Україні саме він широ- ко  запровадив  метод аортокоронарного шун- тування при  ішемічній  хворобі  серця,  вперше застосував хірургічну  корекцію  та  оптимальне лікування складних і злоякісних порушень ритму серця, винайшов апарат  для  видалення  тромбів із лівого  передсердя на серці, що працює, для усунення найскладніших порушень кровообігу мозку, впровадив керовану загальну гіпертермію при гострому інфекційному ендокардиті. Під керівництвом Г.В. Книшова успішно ведуться унікальні  новаторські розробки  з анатомії   та електрофізіології  серця, присвячені стрічкоподібній будові м’яза серця, гвинтоподібному  його скороченню,  принципу  «золотого перетину» і резонансу.  Серед  найбільш  важливих  наукових  і практичних досягнень – фундаментальні  дослідження   з  розширенням можливостей хірургічної  допомоги  хворим на серцеву недостатність, новий  підхід до розвитку теорії серцевої недостатності на основі вивчення порушення  синхронності й послідовності скорочення різних відділів серця та нові методи лікування  її з використанням спеціально  запрограмованих двошлуночкових електрокардіостимуляторів. За роки керівництва інститутом Г.В. Книшовим  створена кардіохірургічна  школа,  яка охоплює всі напрямки серцево-судинної патології і забезпечує прогресивний розвиток кардіохірургічної допомоги  в державі. За його ініціативою і при безпосередній участі створено 24  центри/відділення   кардіохірургії   в  Україні. З 1992 р. Геннадій Васильович очолює  кафедру хірургії  серця і магістральних судин  Національної   медичної   академії  післядипломної  освіти ім. П.Л. Шупика. Професор  Г.В.  Книшов – автор сотень ста- тей, опублікованих в  українських  і  зарубіжних журналах,  газетах, вісниках,   семи  монографій, трьох підручників,  написаних  самостійно та   у співавторстві. Під  його керівництвом  захищено  понад  сорок   докторських  і  кандидатських дисертацій. Г.В. Книшов – член  Європейської асоціації серцево-торакальних хірургів (1990), Американської  асоціації торакальних хірургів  (1993), член   Комітету з  Державних  премій   у  галузі науки і техніки (1997), член Комітету з Державних нагород та геральдики  (2005), відповідальний   редактор «Щорічника наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України», член редакційної колегії та редакційної ради 9 наукових журналів, двічі лауреат Державної премії України  (1988, 2005), лауреат премії ім. М.М. Амосова (2005). За наукову, лікувальну, педагогічну  та гро- мадську діяльність Г.В. Книшов відзначений  най- вищими   урядовими  нагородами:  Герой  України із  врученням   ордена  Держави  (2004),  орденом «Знак   Пошани»,    орденами   Князя  Ярослава Мудрого  V і IV ступеня. Редакційна колегія журналу «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія» вітає шановного Геннадія Васильовича з ювілеєм і бажає здоров’я, подальших успіхів, наснаги, миру.

 

[PDF]