Візуалізація серця

Точність відображення коронарних судин на 320-рядному комп’ютерному томографі Toshiba Aquilion ONE і приклади його застосування

F.R. de Graaf, E. van der Wall

Медичний центр Лейденського університету, Нідерланди

Представлено нову неінвазивну методику визначення ступеня вираження ішемічної хвороби серця – 320-рядну комп’ютерну томографічну ангіографію, яка має високу діагностичну інформативність для оцінки патології коронарних артерій. Оскільки реєстрацію показників зображень виконують протягом одного удару серця, ця методика дозволяє провести швидкий збір даних зображень з короткою затримкою дихання, малою кількістю контрастного препарату і зниженим променевим навантаженням. Завдяки об’ємному відображенню усуваються артефакти східчастості. Методика також дозволяє одночасно відобразити анатомію й перфузію.

Ключові слова: коронарні артерії, атеросклеротичне ураження, комп’ютерна томографічна ангіографія.


Точность отображения коронарных сосудов на 320-рядном компьютерном томографе Toshiba Aquilion ONE и примеры его применения

F.R. de Graaf, E. van der Wall

Медицинский центр Лейденского университета, Нидерланды

Представлена новая неинвазивная методика определения степени выраженности ишемической болезни сердца – 320-рядная компьютерная томографическая ангиография, обладающая высокой диагностической информативностью при оценке патологии коронарных артерий. Поскольку регистрацию показателей изображений выполняют на протяжении одного удара сердца, эта методика позволяет провести быстрый сбор данных изображений с короткой задержкой дыхания, низким количеством контрастного препарата и сниженной лучевой нагрузкой. Благодаря объемному отображению устраняются артефакты ступенчатости. Методика также позволяет одновременно отобразить анатомию и перфузию.

Ключевые слова: коронарные артерии, атеросклеротическое поражение, компьютерная томографическая ангиография.

 

[PDF] [Література]