Випадок із практики

Випадок застосування методики «димоходу» при мимовільному накритті ниркової артерії під час ендопротезування черевного відділу аорти

С.M. Фуркало

Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України, Київ

Наведено випадок успішного застосування ендоваскулярних методик при виникненні ускладнення ендопротезування аорти. На етапі встановлення ендопротеза «Ексклюдер» (Gore, США) у хворого з інфраренальною аневризмою черевного відділу аорти виникло мимовільне накриття лівої ниркової артерії стент-графтом. Застосовано методику «димоходу» зі стентуванням накритої ендопротезом ниркової артерії. Контрольна ангіографія, а пізніше і комп’ютерна томографія з контрастуванням виявили добрий результат ендопротезування, без ендоліків, і функціональну ниркову артерію.

Ключові слова: аневризма аорти, ендопротезування аорти, методика «димоходу».


Случай применения методики «дымохода» при непроизвольном накрытии почечной артерии во время эндопротезирования брюшного отдела аорты

С.Н. Фуркало

Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова НАМН Украины, Киев

Приведен случай успешного применения эндоваскулярных методик при возникновении осложнения эндопротезирования аорты. На этапе установки эндопротеза «Эксклюдер» (Gore, США) у больного с инфраренальной аневризмой брюшного отдела аорты возникло непроизвольное накрытие левой почечной артерии стент-графтом. Применена методика «дымохода» со стентированием накрытой эндопротезом почечной артерии. Контрольная ангиография, а позже и компьютерная томография с контрастированием выявили хороший результат эндопротезирования, без эндоликов, и функционирующую почечную артерию.

Ключевые слова: аневризма аорты, эндопротезирование аорты, методика «дымохода».

[PDF]  [Література]