Технології діагностики та лікування

Перше успішне застосування екстракорпоральної мембранної оксигенації у дитини першого року життя при синдромі гострого пошкодження легенів

Б.М. Тодуров, О.М. Довгань, О.М. Дружина, І.О. Аксьонова, В.І. Борисова, С.М. Судакевич, В.В. Шмирко, Т.В. Кропивко, Н.В. Льовіна

Київська міська клінічна лікарня «Київський міський центр серця»

У статті описано перший в Україні досвід лікування тяжкої дихальної недостатності у дитини першого року життя за допомогою методики вено-артеріальної екстракорпоральної мембранної оксигенації. Наведені дані демонструють високу ефективність методів екстракорпоральної підтримки життєдіяльності у дітей із синдромом гострого пошкодження легенів.

Ключові слова: екстракорпоральна мембранна оксигенація, дихальна недостатність.


Первое успешное применение экстракорпоральной мембранной оксигенации у ребенка первого года жизни при синдроме острого повреждения легких

Б.М. Тодуров, А.М. Довгань А.Н. Дружина, И.А. Аксенова, В.И. Борисова, С.Н. Судакевич, В.В. Шмырко, Т.В. Кропивко, Н.В. Левина

Киевская городская клиническая больница «Киевский городской центр сердца»

В статье описан первый в Украине опыт лечения тяжелой дыхательной недостаточности у ребенка первого года жизни с помощью методики вено-артериальной экстракорпоральной мембранной оксигенации. Приведенные данные демонстрируют высокую эффективность методов экстракорпоральной поддержки жизнедеятельности у детей с синдромом острого повреждения легких.

Ключевые слова: экстракорпоральная мембранная оксигенация, дыхательная недостаточность.

 

[PDF]   [Література]