Огляди

Ідіовентрикулярний ритм серця

М.Т. Ватутін 1,2, А.М. Шевельок 1, В.О. Карапиш 1

1 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
2 ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України», Донецьк

В огляді літератури наведено дані про ідіовентрикулярний ритм серця, визначення цього ритму, детально розглянуто його етіологію, патофізіологічні механізми, клінічні вияви та методи діагностики. Охарактеризовано сучасні підходи до лікування та профілактики цього порушення ритму. Особливу увагу приділено прискореному ідіовентрикулярному ритму як формі реперфузійних аритмій.

Ключові слова: ідіовентрикулярний ритм, шлуночкові порушення ритму, реперфузійні аритмії.


Идиовентрикулярный ритм сердца

Н.Т. Ватутин 1,2, А.Н. Шевелек 1, В.А. Карапыш 1

1 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
2 ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины», Донецк

      В обзоре литературы представлены данные об идиовентрикулярном ритме сердца, дано определение этого ритма, подробно рассмотрены его этиология, патофизиологические механизмы, клинические проявления и методы диагностики. Охарактеризованы современные подходы к лечению и профилактике данного нарушения ритма. Особенное внимание уделено ускоренному идиовентрикулярному ритму как форме реперфузионных аритмий.

Ключевые слова: идиовентрикулярный ритм, желудочковые нарушения ритма, реперфузионные аритмии.

 

[PDF] [Література]