Клінічні рекомендації

Консенсус експертів: денервація нирок для лікування артеріальної гіпертензії

Atul Pathak, Xavier Girerd, Michel Azizi, Hakim Benamer, Jean-Michel Halimi, Pierre Lantelme, Thierry Lefevre, Mark Sapoval

від імені Французького товариства з артеріальної гіпертензії, Французького товариства кардіологів, робочої групи з атероми та інтервенційної кардіології Французького товариства радіологів

Катетерна денервація нирок – новий метод переривання симпатичних нервів нирок, розташованих в адвентиції ниркових артерій. Рандомізоване клінічне дослідження довело її вплив на зниження артеріального тиску (АТ) у пацієнтів з резистентною артеріальною гіпертензією (АГ). Для того щоб допомогти клініцистам та інтервенційним фахівцям з використанням цього нового підходу, французькі товариства з артеріальної гіпертензії, кардіологів і радіологів вирішили об’єднати свій досвід і запропонували консенсус, у якому оцінюється співвідношення користі та ризику цього методу при АГ. У 2012 р. у цьому консенсусі пропонується обмежити використання денервації нирок хворими з есенціальною АГ, яка не контролюється, незважаючи на терапію чотирма або більше антигіпертензивними засобами, за таких умов: лікування обов’язково включає діуретик; раніше або на цей час використовується спіронолактон (у дозі ≥ 25 мг на добу); офісний АТ перевищує або дорівнює 160/100 мм рт. ст., або рівень АТ ≥ 135/85 мм рт. ст. при амбулаторному вимірюванні у денні години чи при домашньому вимірюванні. Врешті-решт, анатомія ниркових артерій і функція нирок повинні бути такими, щоб було можливим втручання (а саме, дві функціонуючі нирки, відсутність попередніх процедур ангіопластики ниркових артерій). Денервація нирок – непроста інтервенційна процедура, яка потребує відповідної підготовки фахівців і асоціюється з артеріальними ускладненнями. Антигіпертензивну терапію не потрібно переривати негайно після денервації нирок, оскільки ефект зниження АТ відтермінований і досягає максимального рівня через 3 місяці. Через 12 і 36 місяців після втручання потрібно здійснити моніторування АТ, контроль функції нирок і оцінку анатомії ниркових артерій. Консенсус експертів пропонує обов’язкове залучення пацієнтів, яким здійснюється втручання, в обсерваційне дослідження.

 

Ключові слова:  есенціальна артеріальна гіпертензія, артеріальний тиск, катетерна денервація нирок 

 

[PDF] [Література]