Клінічні рекомендації

Еволюція рекомендацій з медикаментозного та хірургічного лікування серцевої недостатності

А.Й. Жарінов

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ

У статті проаналізовано ключові відмінності настанов Європейського товариства кардіологів 2012 р. щодо лікування хронічної серцевої недостатності (ХСН) порівняно з попередніми рекомендаціями. Важливе місце в підвищенні ефективності лікування ХСН належить фізичним тренуванням та навчанню пацієнтів із забезпеченням багатодисциплінарного підходу до ведення хворих. Останні європейські рекомендації розширили показання для призначення антагоністів альдостерону, визначили можливість застосування івабрадину для додаткового зниження частоти скорочень серця, на доповнення до оптимальних доз β-адреноблокаторів. Утім, ключовою особливістю еволюції сучасного ведення хворих із ХСН є дедалі ширше використання інтервенційних та хірургічних методів лікування, зокрема, ресинхронізуючої терапії, реваскуляризації міокарда, пристроїв для підтримки кровообігу, та розвиток технології транскатетерних клапанних втручань.

Ключові слова:  хронічна серцева недостатність, лікування, ресинхронізуюча терапія, реваскуляризація міокарда.

 

[PDF] [Література]