Огляди

Ішемічна мітральна недостатність: сучасний стан проблеми

Н.Д. Орищин, Ю.А. Іванів

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Представлено огляд сучасної літератури з питань ішемічної мітральної недостатності. Розглянуто механіз­ми, прогностичне значення, питання діагностики та лікування хронічної ішемічної мітральної недостатності. Детально проаналізовано роль ехокардіографії у діагностиці механізму ішемічної мітральної недостатності та виборі способу корекції. Висвітлено проблемні питання стратегії лікування ішемічної мітральної недостатності.

Ключові слова:  інфаркт міокарда, локальне ремоделювання, глобальне ремоделювання, ішемічна мітральна недостатність.

 

[PDF] [Література]