Оригінальні дослідження

Фактори ризику виникнення раптової серцевої смерті у хворих з гіпертрофічною кардіоміопатією

В.Й. Целуйко, О.О. Бутко

Харківська медична академія післядипломної освіти

У дослідженні визначали поширеність факторів ризику раптової серцевої смерті у хворих з гіпертрофічною кардіоміопатією та вивчали їх зв’язок з демографічними, анамнестичними і клініко-інструментальними показниками. Було проведено порівняльний аналіз груп хворих з факторами ризику раптової серцевої смерті та без них, визначено особливості виявлення окремих факторів ризику раптової серцевої смерті у різних вікових групах.

Ключові слова: гіпертрофічна кардіоміопатія, раптова серцева смерть.

 

[PDF] [Література]