Огляди
__________________________________________________________________________________

¤ Хирургическое лечение вторичной недостаточности трехстворчатого клапана
   Б.М. Тодуров, Г.И. Дарвиш, О.В. Зеленчук, М.Ф. Ротарь, И.В. Швец, Н.В. Понич, С.Н. Сагура

Детальніше...¤ Ішемічна мітральна недостатність: сучасний стан проблеми
   Н.Д. Орищин, Ю.А. Іванів

Детальніше...


Клінічні рекомендації
__________________________________________________________________________________

¤ Еволюція рекомендацій з медикаментозного та хірургічного лікування серцевої недостатності
  О.Й. Жарінов

Детальніше...

 

¤ Консенсус експертів: денервація нирок для лікування артеріальної гіпертензії
Atul Pathak, Xavier Girerd, Michel Azizi, Hakim Benamer, Jean-Michel Halimi, Pierre Lantelme, Thierry Lefevre, Mark Sapoval, від імені Французького товариства з артеріальної гіпертензії, Французького товариства кардіологів, робочої групи з атероми та інтервенційної кардіології Французького товариства радіологів

Детальніше...


Технології діагностики та лікування
__________________________________________________________________________________

¤ Лікування хронічних оклюзій лівої підключичної артерії методом реканалізації з подальшим стентуванням
  А.В. Хохлов, А.О. Максаков, Хоррам Сохраб, М.В. Шиманко

Детальніше...

 

¤ Неотложная реваскуляризация и послеоперационное ведение пациента с острым инфарктом миокарда и рецидивирующей желудочковой тахикардией / фибрилляцией желудочков
  И.А. Долгова, И.Н. Кузьмич, В.А. Шевченко, А.В. Хохлов, А.Н. Грицай, Е.М. Боярчук, И.В. Чухлеб, А.В. Пинчук, О.А. Епанчинцева

Детальніше...


Оригінальні дослідження
__________________________________________________________________________________
¤ Фактори ризику виникнення раптової серцевої смерті у хворих з гіпертрофічною кардіоміопатією
   В.Й. Целуйко, О.О. Бутко

Детальніше...

 

¤ Оценка постнагрузки на единственный желудочек сердца с целью прогнозирования отдаленных результатов операции Fontan
   М.Ф. Зиньковский, Р.Р. Сейдаметов, Б.В. Бацак, А.М. Довгань, М.Ю. Атаманюк, J. Moll, Е.М. Трембовецкая, С.Е. Дыкуха, К.Б. Бабаджанов

Детальніше...


Випадок із практики
__________________________________________________________________________________
¤ Случай успешного хирургического лечения ишемической болезни сердца и эпикардиальной липомы
   Б.М. Тодуров, В.П. Захарова, Н.В. Шателен, М.Д. Глагола, Н.В. Понич, А.С. Болгова, С.Н. Судакевич, В.Б. Демянчук

Детальніше...


¤ Трипередсердне серце як діагностична знахідка у пацієнта похилого віку з постійною формою фібриляції передсердь
   Н.В. Понич, Л.М. Дюбенко, І.О. Аксьонова, О.А. Єпанчінцева, О.Й. Жарінов, Б.М. Тодуров

Детальніше...


Лекції
__________________________________________________________________________________
¤ Электрокардиограмма в диагностике инфаркта миокарда
   Н.Т. Ватутин, Н.В. Калинкина, Е.В. Ещенко

Детальніше...


Візуалізація серця
__________________________________________________________________________________
¤ Кардиомиопатия такоцубо с выраженной обструкцией выходного тракталевого желудочка
   С. Гиларевский, Е. Антонец, И. Кузьмина, О. Батурина, С. Никольский

Детальніше...


Форуми
__________________________________________________________________________________
¤ Серцева недостатність: діагностика, медикаментозне та хірургічне лікування
   

Детальніше...