Форуми

Практичні аспекти антикоагулянтної терапії в різних категорій пацієнтів

Підготувала Тетяна Ткаченко   

У межах онлайн-конференції з міжнародною участю «Дні аритмології в Києві» 19–20 листопада 2020 року відбувся симпозіум «Практичні аспекти застосування прямих пероральних антикоагулянтів». Учасники наукового заходу обговорили доцільність та особливості застосування прямих пероральних антикоагулянтів для запобігання тромбоемболічним ускладненням у різних категорій пацієнтів з наголосом на доказову базу апіксабану.

Ключові слова: антикоагулянтна терапія, прямі оральні антикоагулянти, венозна тромбоемболія.


Практические аспекты антикоагулянтной терапии у разных категорий пациентов

Подготовила Татьяна Ткаченко     

В рамках онлайн-конференции с международным участием «Дни аритмологии в Киеве» 19-20 ноября 2020 состоялся симпозиум «Практические аспекты применения прямых пероральных антикоагулянтов». Участники научного мероприятия обсудили целесообразность и особенности применения прямых пероральных антикоагулянтов для предотвращения тромбоэмболических осложнений у разных категорий пациентов с акцентом на доказательную базу апиксабана.

Ключевые слова: антикоагулянтная терапия, прямые оральные антикоагулянты, венозная тромбоэмболия.

[PDF]