Форуми

Досягнення та перспективи інтервенційної аритмології

Підготували Людмила Оніщук та Олександра Демецька

Визначною подією для кардіологів, аритмологів, кардіохірургів, спеціалістів суміжного фаху стала XI науково-практична конференція з міжнародною участю «Дні аритмології в Києві», яка відбулася 21–22 листопада 2019 року. Співорганізаторами цього щорічного заходу традиційно виступили Інститут серця МОЗ України та Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ).

Ключові слова: стимуляція пучка Гіса, шлуночкова тахікардія, фібриляція передсердь.


Достижения и перспективы интервенционной аритмологии

Подготовили Людмила Онищук и Александра Демецкая

Знаменательным событием для кардиологов, аритмолога, кардиохирургов, специалистов смежного специальности стала XI научно-практическая конференция с международным участием «Дни аритмологии в Киеве», которая состоялась 21–22 ноября 2019 года. Организаторами этого ежегодного мероприятия традиционно выступили Институт сердца МОЗ Украины и Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика (г. Киев).

Ключевые слова: стимуляция пучка Гиса, желудочковая тахикардия, фибрилляция предсердий.

[PDF]