Форуми

Інфаркт міокарда та серцева недостатність. Новини кардіології 2018 року

Підготувала Людмила Оніщук

30 листопада у Києві в Інституті серця МОЗ України відбувся вже традиційний щорічний науково-практичний семінар, присвячений найактуальнішим питанням кардіології та кардіохірургії. Цей науковий захід пройшов за активною участю кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ), а також за сприяння департаментів охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації та Київської обласної державної адміністрації. На освітньому форумі були присутні близько 200 лікарів-кардіологів, терапевтів, кардіохірургів, реаніматологів, анестезіологів, лікарів із функціональної діагностики, слухачів та інтернів кафедр академії.

Ключові слова: інфаркт міокарда, кардіогенний шок, аортокоронарне шунтування, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет.


Инфаркт миокарда и сердечная недостаточность. Новости кардиологии 2018 года

Подготовила Людмила Онищук

30 ноября в Киеве в Институте сердца МЗ Украины состоялся уже традиционный ежегодный научно-практический семинар, посвященный актуальным вопросам кардиологии и кардиохирургии. Это научное мероприятие прошло при активном участии кафедры кардиохирургии, рентгенэндоваскулярных и экстракорпоральных технологий Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика (г. Киев), а также при содействии департаментов здравоохранения Киевской городской государственной администрации и Киевской областной государственной администрации. На образовательном форуме присутствовали около 200 врачей-кардиологов, терапевтов, кардиохирургов, реаниматологов, анестезиологов, врачей функциональной диагностики, слушателей и интернов кафедр академии.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, кардиогенный шок, аортокоронарное шунтирование, артериальная гипертензия, сахарный диабет. 

[PDF]