Післядипломна освіта

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2019.1.5763 

Післядипломне навчання лікарів з функціональної діагностики в Україні

О.Й. Жарінов, В.О. Куць, О.А. Єпанчінцева, Г.П. Вєрєжнікова, Л.О. Ткаченко, Н.О. Ліфантьєва, Н.В. Понич, Н.Б. Іванюк, Н.Ю. Васильєва

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

У статті, присвяченій 40-річному ювілею кафедри функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освітиімені П.Л. Шупика, висвітлено досягнення, проаналізовано проблеми та перспективи післядипломної освіти лікарів з функціональної діагностики. Підкреслено необхідність подальшого оновлення нормативної бази, модернізації системи функціональної діагностики в Україні та підвищення якості підготовки лікарів суміжних спеціальностей з урахуванням досвіду європейських країн.

Ключові слова: післядипломна освіта, функціональна діагностика.


Последипломное обучение врачей функциональной диагностики в Украине

О.И. Жаринов, В.А. Куць, О.А. Епанчинцева, А.П. Вережникова, Л.А. Ткаченко, Н.А. Лифантьева, Н.В. Понич, Н.Б. Иванюк, Н.Ю. Васильева

Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев

 

В статье, посвященной 40-летнему юбилею кафедры функциональной диагностики Национальной медицинской академии последипломного образованияимени П.Л. Шупика, освещены достижения, проанализированы проблемы и перспективы последипломного образования врачей функциональной диагностики. Подчеркивается необходимость дальнейшего обновления нормативной базы, модернизации системы функциональной диагностики в Украине и повышения качества подготовки врачей смежных специальностей с учетом опыта европейских стран.

Ключевые слова: последипломное образование, функциональная диагностика. 

[PDF]