№ 1 (24) 2019

Тема номера:

Клапанна фібриляція передсердь

 

  • Оригінальні дослідження
  • Технології діагностики і лікування
  • Випадок із практики
  • Практичні настанови
  • Форуми   

 

 

Огляди

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Методи лікування фібриляції передсердь у пацієнтів з клапанною патологією серця

     О.М. Грицай, Я.В. Скибчик, І.Ю. Мокрик, Є.В. Житинський, В.О. Куць, О.Й. Жарінов, Б.М. Тодуров

Детальніше...

 

Оригінальні дослідження

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Аналіз медикаментозного лікування в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця до і після хірургічної реваскуляризації міокарда

     О.Й. Жарінов, О.А. Єпанчінцева, К.О. Міхалєв, І.В. Шклянка

Детальніше...

 

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Клінічний перебіг та ремоделювання лівого шлуночка в пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST після первинного стентування коронарних артерій

    В.А. Скибчик, Ю.П. Мелень

Детальніше...

 

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Фібриляція передсердь при гострому коронарному синдромі: клініко-анамнестичні особливості та вплив на перебіг

    В.Й. Целуйко, Ф.Б. Салем, Н.А. Лопіна, І.В. Кузнецов

Детальніше...

 

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Коморбідність і ризик серцевих подій у хворих із гострим коронарним синдромом

    Р.Р. Коморовський

Детальніше...

 

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Анатомія коронарних артерій при коригованій транспозиції магістральних артерій

    О.В. Стогова, Н.М. Руденко, О.О. Мотречко, Д.О. Шипов

Детальніше...

 

Технології діагностики і лікування

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Вплив кута між шунтом і коронарною артерією на об’ємну швидкість кровоплину через коронарний анастомоз

     С.С. Галич, А.В. Руденко, Е.А. Настенко, Ю.С. Стародуб

Детальніше...

 

Післядипломна освіта

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Післядипломне навчання лікарів з функціональної діагностики в Україні

     О.Й. Жарінов, В.О. Куць, О.А. Єпанчінцева, Г.П. Вєрєжнікова, Л.О. Ткаченко, Н.О. Ліфантьєва, Н.В. Понич, Н.Б. Іванюк, Н.Ю. Васильєва

Детальніше...

 

Форуми

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Інфаркт міокарда та серцева недостатність. Новини кардіології 2018 року

     Підготувала Людмила Оніщук

Детальніше...