Форуми

Рідкісні хвороби серця – хвороби­-сирітки

Підготувала Людмила Онищук

3–4 листопада в м. Львові відбулася V Всеукраїнська науково­-практична конференція «Хвороби­-сирітки в кардіології». Захід був організований з ініціативи керівництва Української асоціації фахівців з ехокардіографії, Медичного центру святої Параскеви та кафедри променевої діагностики факультету післядипломної освіти (ФПО) Львівського національного медичного університету (ЛНМУ) ім. Данила Галицького. У конференції взяли участь понад 300 лікарів і щонайменше 33 доповідачі за два дні. Із доповідями виступили не тільки відомі вітчизняні вчені­-кардіологи, а й провідні іноземні спеціалісти. Почесним гостем заходу стала професор Gabriele Hessling (департамент електрофізіології Центру серця в м. Мюнхені, Німеччина).

Ключові слова: ідіопатична фібриляція передсердь, ідіопатичні шлуночкові аритмії, катехоламінергічна поліморфна шлуночкова тахікардія, синдром Бругада, гіпертрофічна кардіоміопатія, хвороба Кавасакі.


Редкие болезни сердца – болезни-сиротки

Подготовила Людмила Онищук

3-4 ноября в. Львове состоялась V Всеукраинская научно-практическая конференции «Болезни-сиротки в кардиологии». Мероприятие было организовано по инициативе руководства Украинской ассоциации специалистов по эхокардиографии, Медицинского центра святой Параскевы и кафедры лучевой диагностики факультета последипломного образования (ФПО) Львовского национального медицинского университета (ЛНМУ) им. Даниила Галицкого. В конференции приняли участие более 300 врачей и по меньшей мере 33 докладчика за два дня. С докладами выступили не только известные отечественные ученые-кардиологи, но и ведущие иностранные специалисты. Почетным гостем мероприятия стала профессор Gabriele Hessling (департамент электрофизиологии Центра сердца в г. Мюнхене, Германия).

Ключевые слова: идиопатическая фибрилляция предсердий, идиопатические желудочковые аритмии, катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия, синдром Бругада, гипертрофическая кардиомиопатия, болезнь Кавасаки.

 

[PDF]