Випадок із практики

DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2018.1.4044

Кавернозна гемангіома мітрального клапана – рідкісна пухлина серця. Випадок із практики

Р.М. Вітовський 1, 2, О.А. Піщурін ¹, М.М. Сердюк ², В.В. Ісаєнко ¹, В.Ф. Оніщенко ¹

¹ Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ
² ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», Київ

У статті описано клінічний випадок рідкісного доброякісного новоутворення серця – кавернозної гемангіоми мітрального клапана. Інфільтративний ріст пухлини призвів до деформації клапана з розвитком мітральної недостатності та його заміни механічним протезом.

Ключові слова: пухлини серця, гемангіома, мітральна недостатність, хірургічне лікування.


Кавернозная гемангиома митрального клапана – редкая опухоль сердца. Случай из практики

Р.М. Витовский 1, 2, А.А. Пищурин 1, М.Н. Сердюк 2, В.В. Исаенко 1, В.Ф. Онищенко 1

1 Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев
2 ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова НАМН Украины», Киев

В статье описан клинический случай редкого доброкачественного новообразования сердца – кавернозной гемангиомы митрального клапана. Инфильтративный рост опухоли привел к деформации клапана с развитием митральной недостаточности и его замене механическим протезом.

Ключевые слова: опухоли сердца, гемангиома, митральная недостаточность, хирургическое лечение.

 

[PDF] [Література]