Огляди

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Реноваскулярна хвороба. Сучасний підхід до діагностики та лікування
     В.Ю. Кундін, М.В. Сатир, А.В. Хохлов, А.Г. Мазур, І.В. Новерко, М.В. Шиманко

Детальніше...

 Оригінальні дослідження

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Ефективність та безпечність періопераційного застосування статинів при проведенні аортокоронарного шунтування
     І.В. Шклянка, О.Й. Жарінов, К.О. Міхалєв, О.А. Єпанчінцева, Б.М. Тодуров

Детальніше...

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Показники ехокардіографії у хворих на атеросклероз периферичних артерій нижніх кінцівок залежно від поліморфізму T(–786)C промотора гена ендотеліальної NO-синтази
     В.Й. Целуйко, О.Д. Ярова

Детальніше...

Технології діагностики та лікування

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST у пацієнта молодого віку із синдромом Барде – Бідля
     І.М. Січкарук, О.В. Христюк, М.Є. Романів, О.А. Василькова, О.С. Карголь, М.М. Павелко, А.В. Ягенський

Детальніше...

 Випадок із практики

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Кавернозна гемангіома мітрального клапана – рідкісна пухлина серця. Випадок із практики
     Р.М. Вітовський, О.А. Піщурін, М.М. Сердюк, В.В. Ісаєнко, В.Ф. Оніщенко

Детальніше...

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Випадок успішної перикардіотомії з дренуванням перикардіальної порожнини в пацієнта з мультиморбідністю
     Н.М. Середюк, А.В. Судус, І.М. Будзан, С.М. Гричинюк В.Б. Томин, Н.В. Рогів, М.В. Бєлінський, А.Я. Василишин

Детальніше...

Новини кардіології та кардіохірургії

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Періопераційна медикаментозна терапія в кардіохірургічній практиці в дорослих: клінічні рекомендації Європейського товариства кардіоторакальних хірургів 2017 року
     M. Sousa-Uva, S. Head, M. Milojevic, J.-P. Collet, G. Landoni, M. Castella, J. Dunning, T. Gudbjartsson, N. Linker, E. Sandoval, M. Thielmann, A. Jeppsson, U. Landmesser

Детальніше...

 Форуми

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Рідкісні хвороби серця – хвороби-­сирітки
     Підготувала Людмила Онищук

Детальніше...