Форуми

Старі проблеми та нові технології в лікуванні пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією

Підготував Дмитро Молчанов

2 червня 2016 р. на базі ДУ «Інститут серця МОЗ України» (м.Київ) відбулася друга науково-практична конференція «Актуальні питання кардіології та кардіохірургії», на якій провідні українські фахівці та зарубіжні гості обговорювали інновації у сфері інтервенційних втручань, хірургічних і апаратних методів лікування ішемічної хвороби серця та серцевої недостатності.

Ключові слова: гострий інфаркт міокарда, ішемічна кардіоміопатія, реваскуляризація міокарда, стентування.


Старые проблемы и новые технологии в лечении пациентов с ишемической кардиомиопатией

Подготовил Дмитрий Молчанов

2 июня 2016 г. на базе ГУ «Институт сердца МЗ Украины» (г. Киев) состоялась вторая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы кардиологии и кардиохирургии», на которой ведущие украинские специалисты и зарубежные гости обсуждали инновации в сфере интервенционных вмешательств, хирургических и аппаратных методов лечения ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности.

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, ишемическая кардиомиопатия, реваскуляризации миокарда, стентирование.

[PDF]