Огляди

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Поширеність природжених вад серця і магістральних судин у дорослих
     І.Г. Лебідь

Детальніше...

 

Оригінальні дослідження

_____________________________________________________________________________________________

 ¤  Використання алографтів у лікуванні протезного ендокардиту аортального клапана і висхідного відділу аорти
     С.В. Спиридонов

Детальніше...

_______________________________________________________________________________

¤ Оцінювання предикторів поліпшення систолічної функції лівого шлуночка в пацієнтів з критичним аортальним стенозом після протезування аортального клапана
   Н.В. Понич, О.Й. Жарінов, О.А. Єпанчінцева, Б.М. Тодуров

Детальніше...

 

Технології діагностики та лікування
_____________________________________________________________________________________________

 ¤ Хірургічне лікування аневризм лівого шлуночка задньобазальної локалізації
    В.І. Урсуленко, О.К. Гогаєва, Л.В. Якоб, М.Л. Руденко, Н.М. Верич

Детальніше...

 

Новини кардіології та кардіохірургії
_____________________________________________________________________________________________

¤ Алгоритм прийняття рішень щодо перипроцедурної антикоагулянтної терапії в пацієнтів з фібриляцією передсердь неклапанного генезу: експертний консенсусний документ Американської колегії кардіологів 2017 року
   

Детальніше...

 

Форуми
_____________________________________________________________________________________________

¤  Старі проблеми та нові технології в лікуванні пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією
    Підготував Дмитро Молчанов

Детальніше...