Технології діагностики та лікування

Ехокардіографічна діагностика механічних ускладнень інфаркту міокарда

Н.Д. Орищин

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

У статті висвітлено питання діагностики і лікування механічних ускладнень інфаркту міокарда. Для цих ускладнень характерна висока смертність, ефективний спосіб лікування – хірургічний. Для вчасного лікування і поліпшення прогнозу важливі клінічна настороженість і рання діагностика. Метод вибору для діагностики – ехокардіографія. Проведено аналіз літератури на тему сучасних лікувальних підходів до механічних ускладнень інфаркту міокарда, представлено випадки з власної практики.

Ключові слова: інфаркт міокарда, розрив міжшлуночкової перегородки, розрив міокарда, розрив папілярного м’яза, ехокардіографія.

 


Эхокардиографическая диагностика механических осложнений инфаркта миокарда

Н.Д. Орищин 

Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого 


В статье представлены вопросы диагностики и лечения механических осложнений инфаркта миокарда. Для этих осложнений характерна высокая смертность, способ лечения – хирургический. Для своевременного лечения и улучшения прогноза важны клиническая настороженность и ранняя диагностика. Метод выбора при диагностике – эхокардиография. Проанализирована литература о современных способах лечения механических осложнений инфаркта миокарда, приведены примеры из собственной практики.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, разрыв межжелудочковой перегородки, разрыв миокарда, разрыв папиллярной мышцы, эхокардиография.

 

[PDF] [Література]