Форуми

Дні аритмології в Києві

Підготував Гліб Данін

Пацієнти з порушеннями серцевого ритму і показаннями до призначення антиаритмічних препаратів (ААП) потребують особливої ​​уваги та ретельного контролю лікування. До ААП сьогодні висуваються високі вимоги, і головна з них – оптимальне співвідношення ефективності та безпечності застосування. Правильний вибір ААП у різних клінічних ситуаціях – один з найбільш складних аспектів ведення хворих з порушеннями серцевого ритму, що пояснює великий інтерес лікарів-практиків до питань антиаритмічної терапії, які розглядалися під час
VІ науково-практичного семінару «Дні аритмології в Києві», що відбувся 20–21 листопада 2014 року.

Ключові слова: порушення серцевого ритму, лікування, антиаритмічні препарати.

 


Дни аритмологии в Киеве

Подготовил Глеб Данин

Пациенты с нарушениями сердечного ритма и показаниями к назначению антиаритмических препаратов (ААП) требуют особого внимания и тщательного контроля в ходе лечения. К ААП сегодня предъявляются высокие требования, и главное из них – оптимальное соотношение эффективности и безопасности применения. Правильный выбор ААП в различных клинических ситуациях – один из наиболее сложных аспектов ведения больных с нарушениями сердечного ритма, что объясняет большой интерес практикующих врачей к вопросам антиаритмической терапии, которые рассматривались в ходе VІ научно-практического семинара «Дни аритмологии в Киеве», состоявшегося 20–21 ноября 2014 г.

Ключевые слова: нарушения сердечного ритма, лечение, антиаритмические препараты.

 

[PDF]