Новини кардіології та кардіохірургії

Альманах-2014: візуалізація серця і судин

S. Nakatani 

Осакський університет, Японія 

Огляди рубрики «Альманах», опубліковані в журналі «Heart» упродовж останніх двох років, аналізують та підсумовують публікації з певної специфічної тематики, акцентуючи увагу на останніх досягненнях. У фокусі цього альманаху – візуалізація серця та судин. Як журнал, розрахований на кардіологічний загал, «Heart» висвітлює цю проблематику в контексті впливу останніх досягнень на клінічну практику.

Ключові слова: міокард, вінцеві артерії, візуалізація.


Альманах-2014: визуализация сердца и сосудов

S. Nakatani 

Осакский университет, Япония

Обзоры рубрики «Альманах», опубликованные в журнале «Heart» на протяжении последних 2 лет, анализируют и подытоживают публикации по определенной специфической тематике, акцентируя внимание на последних достижениях в области исследуемой проблематики. В фокусе данного Альманаха – визуализация сердца и сосудов, и, как журнал, рассчитанный на кардиологическую общественность, «Heart» освещает эту проблематику в контексте влияния последних достижений на клиническую практику.

Ключевые слова: миокард, венечные артерии, визуализация.

 

[PDF] [Література]