Безперервна медична освіта

Діагностика атріовентрикулярних блокад. Показання до кардіостимуляції

О.Й. Жарінов1, В.О. Куць1, Н.О. Мохначова1, О.М. Грицай2 

1 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ
2 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ

Розглянуто сучасні підходи до електрокардіографічної діагностики та ведення пацієнтів з атріовентрикулярними (АВ) блокадами, показання до імплантації постійного водія ритму серця. АВ-блокади класифікують залежно від стійкості, ступеня тяжкості та рівня ураження провідної системи серця. Основою діагностики АВ-блокад є реєстрація ЕКГ, за необхідності – амбулаторне моніторування ЕКГ та електрофізіологічне дослідження. Найефективніший метод лікування тяжких АВ-блокад – імплантація постійного кардіостимулятора. Існують особливості ведення пацієнтів з АВ-блокадами при окремих хворобах і станах, зокрема, при інфаркті міокарда, природжених вадах серця, після кардіохірургічних утручань і у вагітних жінок.

Ключові слова: атріовентрикулярні блокади, діагностика, кардіостимуляція.


Диагностика атриовентрикулярных блокад. Показания к кардиостимуляции

О.И. Жаринов1, В.А. Куць1, Н.А. Мохначева1, А.Н. Грицай2

1 Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика
   МЗ Украины, Киев
2 ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев

Рассмотрены современные подходы к электрокардиографической диагностике и ведению пациентов с атриовентрикулярными (АВ) блокадами, показания к имплантации постоянного водителя ритма сердца. АВ-блокады классифицируют в зависимости от устойчивости, степени тяжести, уровня поражения проводящей системы сердца. Основой диагностики АВ-блокад является регистрация ЭКГ, при необходимости – амбулаторное мониторирование ЭКГ и электрофизиологическое исследование. Наиболее эффективным методом лечения тяжелых АВ-блокад является имплантация постоянного кардиостимулятора. Существуют особенности ведения пациентов с АВ-блокадами при отдельных болезнях и состояниях, в частности, при инфаркте миокарда, врожденных пороках сердца, после кардиохирургических вмешательств и у беременных женщин.

Ключевые слова: атриовентрикулярные блокады, диагностика, кардиостимуляция.

 

[PDF] [Література]