Технології діагностики та лікування

Мітральний стеноз

В.І. Павлюк

Львівський міжобласний кардіохірургічний центр 

Представлено огляд проблеми діагностики та лікування мітрального стенозу. Детально висвітлено питання ехокардіографічної діагностики цієї поширеної вади серця, зокрема ролі допплерографії. Наведено критерії класифікації тяжкості мітрального стенозу і визначення показань для втручання на мітральному клапані або його протезування згідно з американськими і європейськими рекомендаціями.

Ключові слова: мітральний стеноз, діагностика, лікування, ехокардіографія.


Митральный стеноз

В.И. Павлюк

Львовский межобластной кардиохирургический центр

Представлен обзор проблемы диагностики и лечения митрального стеноза. Детально освещен вопрос эхокардиографической диагностики этого распространенного порока сердца, в частности роль допплерографии. Приведены критерии классификации тяжести митрального стеноза и определения показаний для хирургического вмешательства на митральном клапане либо его протезирования в американских и европейских рекомендациях.

Ключевые слова: митральный стеноз, диагностика, лечение, эхокардиография.

 

[PDF] [Література]