Огляди

Огляд сучасних рекомендацій щодо ведення пацієнтів з аортальним стенозом

М.Т. Ватутін1, Є.В. Єщенко1, Ю.П. Гриценко1, О.І. Століка2

1 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
2 ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України», Донецьк

Представлено огляд нових рекомендацій щодо ведення пацієнтів із клапанною хворобою серця, зокрема з аортальним стенозом, розроблених Американською асоціацією серця і Американським коледжем кардіологів у 2014 р. Висвітлено питання діагностики, медикаментозного і хірургічного лікування аортального стенозу, призначення антикоагулянтної терапії, тактики ведення пацієнтів у випадку розвитку інфекційного ендокардиту та тромбозу клапана.

Ключові слова: аортальний стеноз, діагностика, лікування.


 Обзор современных рекомендаций по ведению пациентов с аортальным стенозом

 Н.Т. Ватутин1, Е.В. Ещенко1, Ю.П. Гриценко1, О.И. Столика2

1 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
2 ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины», Донецк

Представлен обзор новых рекомендаций по ведению пациентов с клапанной болезнью сердца, и в частности с аортальным стенозом, разработанных Американской ассоциацией сердца и Американским колледжем кардиологов в 2014 г. Освещены вопросы диагностики, медикаментозного и хирургического лечения аортального стеноза, назначения антикоагулянтной терапии, тактики ведения пациентов в случае развития инфекционного эндокардита и тромбоза клапана.

Ключевые слова: аортальный стеноз, диагностика, лечение.

[PDF] [Література]