Технології діагностики та лікування

Ізольований дивертикул лівого шлуночка в дитини

І.О. Аксьонова, Б.М. Тодуров, В.Ю. Вашкеба, Н.А. Озерянський, М.В. Хартанович, Р.І. Калашникова, Е.Н. Дудко, Б.В. Бацак

ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ

Описано випадок успішної резекції дивертикулу лівого шлуночка в дитини віком 4 роки. Частота виявлення дивертикулу лівого шлуночка, за різними повідомленнями, становить 0,05 % від усіх природжених вад серця. Особливість вади полягає в тому, що більшість пацієнтів з дивертикулом залишаються безсимптомними протягом тривалого часу. На жаль, у деяких пацієнтів можуть розвинутися ускладнення у вигляді системної емболії, спонтанного розриву дивертикулу або порушення ритму серця, що може призвести до раптової смерті. Висока ймовірність виникнення цих ускладнень аж до летальних випадків є абсолютним показанням до резекції дивертикулу лівого шлуночка навіть у безсимптомних пацієнтів.

Ключові слова: дивертикул лівого шлуночка, аневризма, природжена вада серця


 Изолированный дивертикул левого желудочка у ребенка

И.А. Аксенова, Б.М. Тодуров, В.Ю. Вашкеба, Н.А. Озерянский, М.В. Хартанович, Р.И. Калашникова, Е.Н. Дудко, Б.В. Бацак

ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев

Описан случай успешной резекции дивертикула левого желудочка у ребенка в возрасте 4 года. Частота встречаемости дивертикула левого желудочка, по различным сообщениям, составляет 0,05 % от всех врожденных пороков сердца. Особенность порока в том, что большинство пациентов с дивертикулом остаются бессимптомными в течение длительного времени. К сожалению, у некоторых пациентов могут возникнуть осложнения в виде системной эмболии, спонтанного разрыва дивертикула или нарушения ритма сердца, что может привести к внезапной смерти. Высокая вероятность этих осложнений вплоть до летальных случаев является абсолютным показаниям к резекции дивертикула левого желудочка даже у бессимптомных пациентов.

Ключевые слова: дивертикул левого желудочка, аневризма, врожденный порок сердца.

[PDF] [Література]