Випадок із практики

Роль черезстравохідної ехокардіографії в діагностиці абсцесу аортомітрального контакту

І.Б. Харкава1, Н.В. Понич1, О.А. Єпанчінцева1, О.Й. Жарінов2, Б.М. Тодуров1 

1 ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ

2 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ

Представлено клінічний випадок абсцесу аортомітрального контакту як ускладнення інфекційного ендокардиту. Підкреслено важливість черезстравохідної ехокардіографії в діагностиці абсцесу аортомітрального контакту. Наведено результати клінічного обстеження, трансторакальної та черезстравохідної ехокардіографії.

Ключові слова: абсцес, черезстравохідна ехокардіографія, аортомітральний контакт.


 Роль чреспищеводной эхокардиографии в диагностике абсцесса аортомитрального контакта

И.Б. Харкава1, Н.В. Понич1, О.А. Епанчинцева1, О.И. Жаринов2, Б.М. Тодуров1

1 ГУ «Институт сердца МЗ Украины», Киев

2 Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика МЗ Украины, Киев

Представлен клинический случай абсцесса аортомитрального контакта как осложнения инфекционного эндокардита. Подчеркнута важность чреспищеводной эхокардиографии в диагностике абсцесса аортомитрального контакта. Приведены результаты клинического обследования, трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографии.

Ключевые слова: абсцесс, череспищеводная эхокардиография, аортомитральный контакт.

[PDF] [Література]