Випадок із практики

Вогнищеве ураження міокарда лівого шлуночка і ризик раптової смерті при саркоїдозі серця

Н.Д. Орищин1,2, Ю.А. Іванів1, Н.В. Лозинська1, О.Я. Сорока2, С.С. Павлик2, Ю.О. Паламарчук1, М.С. Сороківський1,2

1 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

2 Львівський кардіологічний центр

Саркоїдоз серця – рідкісна патологія із високим ризиком виникнення раптової серцевої смерті. У статті описано випадок саркоїдозу серця в молодої пацієнтки і представлено огляд літератури. Вогнищеве ураження міокарда при саркоїдозі вимагає диференціації з інфарктом міокарда та некоронарогенною патологією серця. Представлено діагностичні підходи, оцінку ризику раптової серцевої смерті та лікувальні заходи при саркоїдозі серця.

Ключові слова: саркоїдоз серця, відтерміноване підсилення, рубцеві зміни міокарда, шлуночкова тахікардія, раптова серцева смерть.


 Очаговое поражение миокарда левого желудочка и риск внезапной смерти при саркоидозе сердца

Н.Д. Орищин1,2, Ю.А. Иванив1, Н.В. Лозинская1, О.Я. Сорока2, С.С. Павлик2, Ю.О. Паламарчук1, М.С. Сорокивский1,2

1 Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого

2 Львовский кардиологический центр

Саркоидоз сердца – редкая патология с высоким риском внезапной сердечной смерти. В статье описан случай саркоидоза сердца у молодой пациентки и представлен обзор литературы. Очаговое поражение миокарда при саркоидозе требует дифференциации с инфарктом миокарда и некоронарогенной патологией сердца. Представлены диагностические подходы, оценка риска внезапной сердечной смерти и лечебные мероприятия при саркоидозе сердца.

Ключевые слова: саркоидоз сердца, отсроченное усиление, рубцовые изменения миокарда, желудочковая тахикардия, внезапная сердечная смерть.

[PDF] [Література]