Форуми

Реваскуляризація міокарда в пацієнтів з ішемічною хворобою серця

Підготував Дмитро Молчанов 

15 квітня 2012 в Київській міській клінічній лікарні «Київський міський центр серця» відбулася науково -практична конференція «Реваскуляризація міокарда у пацієнтів з ішемічною хворобою серця». У доповідях провідних фахівців клініки були розглянуті сучасні можливості реваскулярізірующіх втручань - аортокоронарного шунтування, черезшкірної коронарної ангіопластики і стентування при різних формах ішемічної хвороби серця.

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, черезшкірна коронарна ангіопластика, аортокоронарне шунтування, стентування, антитромботична терапія.

 


Реваскуляризация миокарда у пациентов  с ишемической болезнью сердца

Подготовил Дмитрий Молчанов 

15 апреля 2012 г. в Киевской городской клинической больнице «Киевский городской центр сердца» состоялась научно-практическая конференция «Реваскуляризация миокарда у пациентов с ишемической болезнью сердца». В докладах ведущих специалистов клиники были рассмотрены современные возможности реваскуляризирующих вмешательств – аортокоронарного шунтирования, чрескожной коронарной ангиопластики и стентирования при разных формах ишемической болезни сердца.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, чрескожная коронарная ангиопластика, аортокоронарное шунтирование, стентирование, антитромботическая терапия.

 

[PDF]