Випадок із практики

Випадок тривалого виживання без хірургічного втручання при подвійному розриві міокарда

Р.Р. Коморовський1,2, Т.О. Паламар1,2, М.О. Храпак1, І.Б. Левицький2

1 Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
2 Тернопільська університетська лікарня

Наведено клінічний випадок пацієнтки віком 68 років із нижнім інфарктом міокарда лівого шлуночка із зубцем Q. При аускультації вислуховувався грубий пансистолічний шум у всіх точках. При проведенні трансторакальної ехокардіографії виявлено подвійний розрив міокарда – розрив міжшлуночкової перегородки та вільної стінки правого шлуночка з утворенням псевдоаневризми. Відмовившись від хірургічного лікування, пацієнтка прожила 2 роки і 7 місяців.

Ключові слова: подвійний розрив міокарда, розрив міжшлуночкової перегородки, розрив вільної стінки правого шлуночка, псевдоаневризма.


Случай длительного выживания без хирургического вмешательства при двойном разрыве миокарда

Р.Р. Коморовский1,2, Т.О. Паламар1,2, М.О. Храпак1, И.Б. Левицкий2

1 Тернопольский государственный медицинский университет им. И.Я. Горбачевского
2 Тернопольская университетская больница

Приведены клинический случай пациентки возрастом 68 лет с нижним инфарктом миокарда левого желудочка с зубцом Q. При аускультации вислуховувався грубый пансистолический шум во всех точках. При проведении трансторакальной эхокардиографии выявлено двойной разрыв миокарда - разрыв межжелудочковой перегородки и свободной стенки правого желудочка с образованием псевдоаневризмы. Отказавшись от лечения, пациентка прожила 2 года и 7 месяцев.

Ключевые слова: двойной разрыв миокарда, разрыв межжелудочковой перегородки, разрыв свободной стенки правого желудочка, псевдоаневризмы.

 

[PDF]   [Література]