Випадок із практики

Ускладнений перебіг септичного ендокардиту: ехокардіографічна діагностика та хірургічна корекція

Н.Д. Орищин1,2, С.С. Павлик2, А.В. Ратич3

1 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
2 Львівський кардіологічний центр
3 Львівська обласна клінічна лікарня

Сьогодні проблема діагностики та лікування гострого інфекційного ендокардиту досить актуальна через високу смертність, пов’язану із цим захворюванням. Ми описали випадок ускладненого перебігу інфекційного ендокардиту із первинним ураженням аортального клапана та поширенням інфекції до мітрально-аортального фіброзного тіла і передньої стулки мітрального клапана із формуванням псевдоаневризм та фістули. Трансторакальна ехокардіографія дозволила точно визначити всі анатомічні ушкодження й обрати термін і обсяг операції. Хірургічна корекція полягала у реконструкції мітрально-аортального фіброзного тіла, пластиці передньої стулки мітрального клапана та протезуванні аортального клапана.

Ключові слова: інфекційний ендокардит, ехокардіографія, хірургічна корекція.


Осложненное течение септического эндокардита: эхокардиографическая диагностика и хирургическая коррекция

Н.Д. Орищин1,2, С.С. Павлик2, А.В. Ратич3

1 Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого
2 Львовский кардиологический центр
3 Львовская областная клиническая больница

Сегодня проблема диагностики и лечения острого инфекционного эндокардита достаточно актуальна из-за высокой смертности, связанной с этим заболеванием. Мы описали случай осложненного течения инфекционного эндокардита с первичным поражением аортального клапана и распространением инфекции к митрально-аортальному фиброзному телу и передней створке митрального клапана с формированием псевдоаневризмы и фистулы. Трансторакальная эхокардиография позволила точно определить все анатомические повреждения и выбрать срок и объем операции. Хирургическая коррекция заключалась в реконструкции митрально-аортального фиброзного тела, пластике передней створки митрального клапана и протезировании аортального клапана.

Ключевые слова: инфекционный эндокардит, эхокардиография, хирургическая коррекция.

 

[PDF]   [Література]