Технології діагностики та лікування

Перший досвід повної транслокації плечоголовних судин з подальшим ендопротезуванням аорти в пацієнта з мішкоподібною аневризмою дуги аорти

Б.М. Тодуров1, А.В. Хохлов1, М.Д. Глагола 1, С.М. Фуркало2, А.О. Данилець2, А.М. Федоренко1,
О.І. Кваша1, О.С. Болговa 1, В.Б. Демянчук1

1 Київська міська клінічна лікарня «Київський міський центр серця»
2
Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України, Київ

Наводимо клінічний випадок успішного гібридного хірургічного лікування 60-річного пацієнта з великою мішковидною аневризмою дуги аорти. Перший етап оперативного лікування складався з транслокації плечеголовних судин у висхідну аорту і поєднаного шунтування передньої міжшлуночкової артерії без використання штучного кровообігу. На другому етапі виконано сонно-підключичне алошунтування з лігуванням гирла лівої підключичної артерії. На завершальному етапі проведено ендоваскулярне стентування дуги аорти.

Ключові слова: аневризма дуги аорти, транслокація плечеголовних судин, ендоваскулярне стентування.


Первый опыт полной транслокации плечеголовных сосудов с последующим эндопротезированием аорты у пациента с мешотчатой аневризмой дуги аорты

Б.М. Тодуров1, А.В. Хохлов1, М.Д. Глагола 1, С.Н. Фуркало2, А.О. Данилец2, А.Н. Федоренко1, А.И. Кваша1, А.С. Болговa 1, В.Б. Демянчук1

1 Киевская городская клиническая больница «Киевский городской центр сердца»
2 Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова НАМН Украины, Киев

Представляем клинический случай успешного гибридного хирургического лечения 60-летнего пациента с большой мешотчатой аневризмой дуги аорты. Первый этап оперативного лечения состоял из транслокации плечеголовных сосудов в восходящую аорту и сочетанного шунтирования передней межжелудочковой артерии без использования искусственного кровообращения. На втором этапе выполнено сонно-подключичное аллошунтирование с лигированием устья левой подключичной артерии. На завершающем этапе проведено эндоваскулярное стентирование дуги аорты.

Ключевые слова: аневризма дуги аорты, транслокация плечеголовных сосудов, эндоваскулярное стентирование.

 

[PDF]  [Література]