Технології діагностики та лікування

Стенти, що розcмоктуються: нова ера в інтервенційній кардіології

Б.М. Тодуров, А.В. Хохлов, А.А. Максаков, Хоррам Сохраб, М.В. Шиманко

Київська міська клінічна лікарня «Київський міський центр серця»

У статті коротко викладено основні етапи еволюції рентгенендоваскулярних технологій. За три десятиліття розвитку інтервенційна кардіологія пройшла шлях від ангіопластики з короткочасним і нестійким ефектом до появи стентів, що розсмоктуються, та мають такі ж характеристики, як і лікарські стенти, але при цьому дозволяють багаторазово проводити втручання на одних цільових сегментах вінцевих артерій. Також охарактеризовано особливості клінічного застосування та методики стентування з використанням судинної платформи, що розсмоктується (скаффолда), на сучасному етапі.

Ключові слова: стент, що розсмоктується; судинна платформа, що розсмоктується; скаффолд.


Рассасывающиеся стенты: новая эра в интервенционной кардиологии

Б.М. Тодуров, А.В. Хохлов, А.А. Максаков, Хоррам Сохраб, М.В. Шиманко

Киевская городская клиническая больница «Киевский городской центр сердца»

В статье кратко изложены основные этапы эволюции рентгенэндоваскулярных технологий. За три десятилетия развития интервенционная кардиология прошла путь от ангиопластик с кратковременным и нестойким эффектом до появления рассасывающихся стентов, обладающих всеми достоинствами лекарственных стентов, но при этом позволяющих многократно проводить вмешательства на одних и тех же целевых сегментах венечных артерий. Также дана краткая характеристика особенностей клинического применения и методики стентирования с использованием биорассасывающейся сосудистой платформы (скаффолда) на современном этапе.

Ключевые слова: рассасывающийся стент, биорассасывающаяся сосудистая платформа, скаффолд.

 

[PDF]  [Література]