Огляди

Досвід виконання процедури Maze як окремого етапу кардіохірургічних втручань у пацієнтів з фібриляцією передсердь

О.М. Грицай1, О.Й. Жарінов2, Я.В. Скибчик1, Є.В. Житинський1, М.І. Косенко1, Т.В. Кучмей1

1 Київська міська клінічна лікарня «Київський міський центр серця»
2 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ

У проблемній статті описано основні хірургічні методи лікування фібриляції передсердь – в історично-еволюційному ракурсі, з врахуванням недоліків і переваг. Проведено аналіз власних результатів застосування процедури Maze з використанням бі- та уніполярного зрошувального пристрою при корекції клапанних вад серця та хірургічному лікуванні ішемічної хвороби серця.

Ключові слова: фібриляція передсердь, процедура Maze, клапанні вади серця, реваскуляризація міокарда.


Опыт выполнения процедуры Maze как отдельного этапа кардиохирургических вмешательств у пациентов с фибрилляцией предсердий

А.Н. Грицай1, О.И. Жаринов2, Я.В. Скибчик1, Е.В. Житинский1, М.И. Косенко1, Т.В. Кучма1

1 Киевская городская клиническая больница «Киевский городской центр сердца»
2 Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика МЗ Украины, Киев

В проблемной статье описаны основные хирургические методы лечения фибрилляции предсердий – в исторически эволюционном ракурсе, с учетом недостатков и преимуществ. Проведен анализ собственных результатов применения процедуры Maze с использованием би- и униполярного оросительного устройства при коррекции клапанных пороков сердца и хирургическом лечении ишемической болезни сердца.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, процедура Maze, клапанные пороки сердца, реваскуляризация миокарда.

 

[PDF] [Література]  Досвід виконання процедури Maze-література