Технології діагностики та лікування

Проблеми діагностики та лікування аритмогенної дисплазії правого шлуночка

Н.Д. Орищин1, О.Й. Жарінов2, О.Я. Сорока1, Я.В. Скибчик3, О.М. Грицай3, М.С. Сороківський1, С.С. Павлик1

1 Львівський обласний кардіологічний центр
2 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України
3 Київська міська клінічна лікарня «Київський міський центр серця»

У наведеному клінічному випадку показано труднощі діагностики та лікування аритмогенної дисплазії правого шлуночка – прогресуючої первинної хвороби міокарда, яка поєднується з високим ризиком життєво небезпечних аритмій і раптової серцевої смерті. Сучасна діагностика аритмогенної дисплазії правого шлуночка ґрунтується на клінічних та інструментальних критеріях, причому її основою є візуалізація правого шлуночка. Для оцінки ступеня ризику, пов’язаного із шлуночковими аритміями, показане внутрішньосерцеве електрофізіологічне дослідження. Ризик раптової серцевої смерті можна модифікувати лише шляхом імплантації автоматичного внутрішнього кардіовертера-дефібрилятора, яку поєднують із постійним застосуванням аміодарону і β-адреноблокаторів і/або радіочастотною катетерною абляцією ектопічних вогнищ.

Ключові слова:  аритмогенна дисплазія правого шлуночка, раптова серцева смерть, діагностика, лікування, кардіовертер-дефібрилятор, радіочастотна катетерна абляція.

 

[PDF] [Література]